Prezes PiS opowiedział kawał

Poniedziałek, 9 grudnia 2013 (15:36)

Pod­czas spo­tka­nia w Żywcu Jarosław Kaczyński, nawiązując do zarządzania funduszami europejskimi, opowiedział kawał, który usłyszał swego czasu od greckiego ambasadora....

Zdjęcie

Jarosław Kaczyński - prezes PiS. /Adam Guz /Reporter
Jarosław Kaczyński - prezes PiS.
/Adam Guz /Reporter

A brzmiał on tak:

"Roz­ma­wia Por­tu­gal­czyk, Hisz­pan i Grek. O środ­kach eu­ro­pej­skich. Por­tu­gal­czyk po­ka­zu­je w drugą stro­nę i pyta: - Co tam jest?

- Hotel - od­po­wia­da­ją. Por­tu­gal­czyk kle­pie się po kie­sze­ni: 50 proc.

Hisz­pan po­ka­zu­je: -  A co tam jest?

- Au­to­stra­da.

- 60 proc. 

Reklama

Grek na to po­ka­zu­je da­le­ko pal­cem i pyta:

-  Co tam jest?

- Nic.

- Grek kle­pie się po kie­sze­ni za­do­wo­lo­ny: 100 procent".

Ciekawi jesteśmy, jak by to było, gdyby do rozmowy włączyłby się Polak...

Artykuł pochodzi z kategorii: Mowatrawa